Uspešno implementiran Get Set GPS sistem u Opštini Bečej Štampa

2con_100810Uspešno smo implementirali GPS sistem "GET SET GPS", za praćenje ljudi, vozila i paketa u realnom vremenu u Opštini Bečej. Sistem koristi Poljočuvarska služba Opštine Bečej čiji su glavni zadaci zaštita useva i zasada od krađa, sprečavanje seče drveća, paljenja biljnih ostataka, ispaše stoke i živine na tuđim posedima, bacanje otpada i životinjskih leševa na njive i u kanale za odvodnjavanje i navodnjavanje, bunare i ribnjake te prikupljanje ostataka poljoprivrednih plodova bez pismene saglasnosti vlasnika imanja.

"Sistem GET SET GPS omogućava Kontrolnom centru Poljočuvarske službe da u svakom trenutku, 24h dnevno, imaju informaciju gde se nalaze njihovi poljočuvari na terenu kao i njihova vozila, a sve u cilju povećanja njihove bezbednosti kao i bolje iskorišćenosti radnog vremena", navodi se u saopštenju kompanije "2CON".

 

Uz pomoć klijentske aplikacije koja se instalira na računaru korisnika, prati se kretanje kao i sva ostala alarmna stanja uređaja za praćenje preko detaljnih vektorskih mapa Srbije, dodaje se u saopštenju.

Poljočuvarska služba Opštine Beče osim osnovne funkcije uređaja, a to je pribavljanje koordinate uređaja i njenog slanja putem GSM mreže na server, koristi i druge funkcije :

- Panic taster u slučaju opasnosti

-Voice funkciju (mogućnost brzog pozivanja 4 unapred predefinisna broja)

- Prevođenje decimalnih GPS koordinata u Gaus-Krigerove koordinate pogodne za katastar

- Detaljna analiza kretanja svih poljočuvara Sistem jednim delom koristi i Vodoprivreda Bečej, a ideja je da se u narednom periodu i drugi kombinati uključe u sistem.

Neke od mnogobrojnih mogućnosti primene ovog sistema i u drugim kompanijama su: povećanje bezbednosti dece, starih i slepih lica; praćenje pošiljki s novcem i drugih vrednosnih paketa; praćenje kretanja službi obezbeđenja; praćenje kretanja kurirskih službi i praćenje vozila i drugih pokretnih objekata.