EDGE / UMTS / HSDPA RUTERI Štampa
 
EDGE / GPRS RUTER ER75i / ER75i DUAL SIM er751
 
 

DHCP - Automatsko IP adresiranje u LAN mreži

HTTP Server - konfiguracija preko web servera

NAT - Prevođenje IP adresa između mreža

SMS Info o statusima rutera

IPsec - Sigurnosna (kriptovana) konekcija

DynDNS - Pristup ruteru UR5 preko dinamičke IP adrese

Dual SIM - Model ER75i DUO sa 2 SIM kartice

NTP - Vremenska sinhronizacija

FTP - Pasivna dolazna i aktivna odlazna FTP konekcija

Modul - Siemens MC75

RS232 / RS485 / MBUS ili IO Port 2 na zahtev korisnika

Izbor mreže mobilnog operatera

Više paralelnih GRE tunela i VPN konekcija

FAQ Download

 

 

UMTS / HSDPA RUTER UR5 DUAL SIM 
ur5
 
 

DHCP - Automatsko IP adresiranje u LAN mreži

HTTP Server - konfiguracija preko web servera

NAT - Prevodjenje adresa između mreža

SMS Info

VPN/IPsec - Sigurnosna(kriptovana) konekcija na server

L2TP - Protokol tunelovane interkonekcije

DynDNS - Pristup ruteru UR5 preko dinamičke IP adrese

NTP - Vremenska sinhronizacija

FTP - Pasivna dolazna i aktivna odlazna FTP konekcija

Modul - Siemens HC15

Više paralelnih GRE tunela i VPN konekcija

Automatsko prilagodjavanje kriptovanju uredjaja sa druge strane

RS232 / RS485 / MBUS ili IO Port 2 na zahtev korisnika

Izbor mreže mobilnog operatera