2N Single Talk komplet-Ponuda je istekla Štampa


IP Helios akcija

2N SingleTalk sistem se koristi u situacijama kada je potrebna urgentna komunikacija izmedu kabine lifta i Centra za monitoring
(NOC) ili mašinske kabine. Ovaj sistem za
komunikaciju zadovoljava sve evropske
standarde EN 81-28, 70 i prilagoden za
ugradnju u jedno lift okno. 2N SingleTalk
KOMPLET sadrži uredaj za komunikaciju i
GSM Gateway.
2N SingleTalk sistem se koristi u situacijama kada je potrebna urgentna komunikacija izmedu kabine lifta i Centra za monitoring (NOC) ili mašinske kabine. Ovaj sistem za
komunikaciju zadovoljava sve evropske standarde EN 81-28, 70 i prilagoden za ugradnju u jedno lift okno. 2N SingleTalk KOMPLET sadrži uredaj za komunikaciju i GSM Gateway.
 

 

Pogledajte detaljnije cene i uslove.