Trenutno gledate stranicu: Početna 2N 2N Star Gate, Blue Star, Blue Tower
2N Star Gate, Blue Star, Blue Tower PDF Štampa El. pošta
Napisao djole   
sreda, 27 januar 2010 10:45

P: Poziv sa GSM broja je preusmeren preko PRI2 interfejsa?

O: Uzroci mogu biti:

1) Prefiks koji zovete nije upisan u polje Prefix list.
2) U slučaju da je prefiks upisan u polje Prefix list, proverite da li postoji pravilo u  LCR koje povezuje Prefix list sa najmanje jednom GSM outgoing grupom.
3) LCR se koristi samo za govorne pozive (ne koristi se za FAX ili DATA pozive).
4) Govorni poziv koristi uLaw kodek.

P: SMS at no aswer ne sadrži Called party number

O: U aplikaciji Configuration tool idite na menu Gateway configuration > GSM basic parameters i proverite da li Text of SMS at no answer sadrži " %N " što predstavlja calling party number (broj sa koga je poslata SMS poruka) poslat gateway-u preko PBX-a (centrale).

P: Init LED trepće na GSM / UMTS kartici?

O: To znači da koristite GSM karticu koja odgovara drugom tipu PRI/VoIP gateway-a (na primer, u 2N BlueTower gateway-u, Vi koristite GSM karticu koja odgovara 2N BlueStar gateway-u).

P: Kako da podesim da VoIP gateway u mojoj internoj mreži mogu da koristim za pozive iz javne mreže?

O: 1. Podesite Vaš ruter da prosleđuje sve zahteve na port TCP 5060 ka IP adresi glavnog CPU-a i UDP portove 8000-9000 ka IP adresi VoIP kartice (možete promeniti podešavanje "range for thin VoIP card" u aplikaciji configuration tool).
2. U meniju "VoIP parameters" podesite IP adresu NAT firewall-a ka javnoj IP adresi Vašeg rutera.

P: Moja SIM kartica se ne prijavljuje na GSM mrežu?

O: 1) Proverite da li je SIM kartica zaštićena PIN-om. Možete da onemogućite PIN zaštitu na samoj SIM kartici ili da postavite PIN u aplikaciji "PRI configuration tool" u meniju "Basic parameters".

2) Proverite da li je tačan broj IMSI-SIM identification set. To možete da uradite u meniju: Gateway configuration > GSM basic parameters > SIM card number. Tačna vrednost je IMSI.

3) Proverite da li je SIM kartica ispravno ubačena.

4) Pokušajte da ubacite SIM karticu u drugu GSM / UMTS karticu. U slučaju da radi, verovatno je u pitanju problem sa harverom.

5) U slučaju da ništa od navedenog ne pomaže, pošaljite nam trasu GSM modul resetovanja. Da biste resetovali modul, konektujte se na HyperTerminal, idite na AT command at&gxx=reset (gde je xx broj modula), startujte trasu i pustite da radi najmanje 5 minuta.

6) U slučaju UMTS mreže, proverite za UMTS module frekvenciju i prioritetna podešavanja. Možete ih podesiti u meniju: Gateway configuration > GSM basic parametres > Use network and Searching priority.

7) Proverite roaming status SIM kartice. U slučaju da se kartica ne koristi u domaćoj mreži, možete dozvoliti  konekciju na druge mreže u meniju: Gateway configuration > GSM outgoing groups > Roaming enabled for network. Potom ubacite kôd mreže koja se koristi umesto domaće mreže.

P: Kako da u VoIP gateway-u zamenim staru VoIP karticu novom thin VoIP karticom?

O:

1. Instalacija
Thin VoIP kartica je kompatibilna sa svim VoIP gateway-ima (StarGate, BlueStar) i "BlueTower with new
chassis". Da biste instalirali thin VoIP karticu, izvadite iz gateway-a trenutno instaliranu karticu i potom u tu
poziciju ubacite thin VoIP karticu.

Da bi thin VoIP kartica ispravno funkcionisala, treba da koristite firmware version 2.30.01 ili više, i firmware za VoIP karticu. Firmware version 2.30.01 mora da se koristi uz bootware version 2.52 ili više.

Svi firmware fajlovi mogu da se upload-uju koriščenjem aplikacije configuration tool. Verzija aplikacije configuration tool mora biti 1.1g ili više. Pogledajte na slici.

Firmware za gateway može da se upload-uje preko COM ili ethernet konekcije. Firmware fajlovi imaju sufiks hex (na primer: P2005-V-02.30.01.hex).
Firmware za VoIP kartice može da se upload-uje preko ethernet konekcije. Firmware fajlovi imaju sufiks out (na primer: SECUREDM642.out).

Da bi upload Firmware-a za VoIP kartice bio uspešan, MAC adresa VoIP kartice mora biti podešena na CPU.

To možete proveriti preko: AT command ATI4
ati4
SNumber: M112-0812345678
MacAddr: 00-20-C5-D2-AB-C2
DspAddr: 00-00-00-00-00-00
Enabled: DSS1 SIP TUN
Limited: 2335 hours (no limit)
Network: (all)

Ako je MAC adresa 00-00-00-00-00-00, kontaktirajte nas, i mi ćemo Vam obezbediti MAC adresu. MAC adresa može da se podesi preko: AT command AT!V5SE=macaddr. MAC adresa mora da bude napisana spojeno, bez crtica (na primer: AT!V5SE=0020C5D2ABC2).

2. Konfiguracija

Konfiguracija svih VoIP kartica je urađena u meniju Gateway configuration > VoIP parameters. Pogledajte sliku.
VoIP card/MGCP gateway - IP adresa VoIP kartice. Podešeno je na adresu VoIP kartice.
Codec priority - podesite prioritet kodek grupe. Podržani kodeci su G.711a, G.711u, G.723, G.729.

P: U slučaju da su svi besplatni minuti potrošeni, SIM1 i dalje može biti povezana na mrežu? Da li je to tačno?

O: Da, to je tačno. Postoje dve opcije:

  • Mode of switching SIM card je podešen na By time ili Random. U tom slučaju, SIM1 se koristi samo za pozive koji dolaze iz GSM-a, dok su pozivi ka GSM-u onemogućeni.
  • Mode of switching SIM card je podešen na SIM1 - SIM8 ili By time and limit; zatim SIM1 ili Random and by limit; zatim SIM1. U ovom slučaju, SIM1 se koristi i za dolazeće i za odlazeće pozive, čak iako su svi besplatni minuti potrošeni.

P: Kako se podešava da SIM kartica može da se koristi za odlazeće pozive, čak i u slučaju da su svi besplatni minuti potrošeni?

O: U aplikaciji configuration tool, u meniju: Gateway configuration > GSM outgoing groups > Mode of switching
SIM card podesite na SIM1 - SIM8 ili By time and limit; zatim SIM1 ili Random and by limit; zatim SIM1.

P: Želim da promenim SIM karticu preko koje se poziva na svaka 4 sata

O: U aplikaciji configuration tool, u meniju Gateway configuration > GSM outgoing groups > Mode of switching SIM card podesite na Random. U polje "Time to switch to another SIM card" podesite vremenski period od 03:59 do 04:01. Ovaj vremenski interval mora da se podesi na sve SIM kartice.

P: Kako se podešava da SIM kartica može da se koristi u određenom vremenskom periodu u toku dana?

O: Primera radi, želimo da koristimo SIM1 karticu u vremenskom periodu od 00.00 do 06.00 časova, zatim SIM2 karticu u vremenskom periodu od 06.00 do 12.00, SIM3 od 12.00 do 18.00, SIM4 od 18.00 do 06.00, i da tako "pokrijemo" svih 24 sata.

Idite u menu Gateway control > GSM outgoing groups i odaberite odgovarajuću grupu. Podesite Mode of switching SIM card na By Time. U polje "Time to switch to another SIM card" podesite vremenske intervale: za SIM1 od 00:00 do 06:00, za SIM2 od 06:00 do 12:00, za SIM3 od 12:00 do 18:00, i za SIM4 od 18:00 do 06:00.

P: Da li je moguće istovremeno obavljati govorni poziv i transfer podataka?

O: Ne, to nije moguće.

P: Koje informacije su nam potrebne radi produženja Vaše licence?

O: 1) Da bismo Vam omogućili produženje Vaše licence, pošaljite nam rezultate ATI4 komande sa  terminal programa (HyperTerminal i slični), ili
2) koristite aplikaciju configuration tool, deo Gateway control > Firmware / Licence , Information about gateway licence, Load from gateway.

P: Pri pokušaju pristupa gateway-a preko AT!R2 komande, gateway odgovara porukom: BUSY.

O: Ova poruka znači da već postoji aktivan trejs sa druge lokacije.
Da zatvorite taj trejs, koristite komandu AT!RX.

P: Kako da pristupim PRI-VoIP gateway-u?

O: Konektujte se na gateway preko HyperTerminal aplikacije. Idite na menu transfer > capture to text i onda podesite filename of text file.

Za pristup PRI-VoIP gateway-u, koristite komande at%s92=31 i at!r2.

P: Vidim poruku HCX err pri gateway logovanju. Šta to znači?

O: Ova poruka znači da niste instalirali HDLC controller. To je opcioni deo instaliran na PRI karticu koji daje mogućnost daljinskog pristupa gateway-u korišćenjem ISDN modema.

P: LED Lay 2 na PRI board-u trerće

O: Postoji problem u komunikaciji na ISDN PRI liniji. Da biste rešili problem, proverite  NT/TE i Master/Slave podešavanja u meniju ISDN parameters.

P: LED Lay 1 na PRI board-u ne svetli

O: 1) Proverite da li koristite ravan ili ukršteni kabl (treba da koristite ravan) i probajte sa drugim kablom.

2) Proverite da li su jumperi na PRI board-u dobro postavljeni za NT/TE.

3) Proverite CRC podešavanja Layer-a 1 na PRI interface-u (pogledajte u aplikaciji configuration tool, u delu Gateway configuration>ISDN parameters: CRC).

P: VoIP kartica je u "INIT" status-u

O: 1. Preko ATI4 komande, proverite MAC adresu VoIP kartice. U slučaju da je MAC adresa 00-00-00-00, pozovite službu tehničke podrške.
2. Mode of PRI gateway mora biti podešen na "SIP"
3. Upload-ujte VoIP firmware na CPU karticu gateway-a.

P: Sve kartice su i dalje u "INIT" status-u

O: Problem je što nema firmware-a na CPU kartici.
U slučaju da nema firware-a upload-ovanog na CPU kartici (na primer, u slučaju neuspešnog upadate-a), gateway će se prebaciti na BOOT mode i dozvoliti Vam da upload-ujete firmware. Za komunikaciju sa gateway-om u BOOT modu, koristite samo COM konekciju.

P: Kako da se konektujem na PRI gateway korišćenjem HyperTerminal-a?

O: HyperTerminal je program uključen u Windows. Možete ga naći u meniju: Start > All programs > Accessories > Communication.

Za konektovanje na gateway korišćenjem COM port-a podesite sledeće parametre:

1) Bitrate podesite na 57600
2) Flow control podesite na "none"
3) Ostale vrednosti će ostati po default-u.

Druga opcija je da koristite TCP/IP konekciju. U tom slučaju, treba da koristite port 23 za komunikaciju sa gateway-om.

P: Konektovan sam preko RS232 na COM2(AUX card) i ne mogu da upload-ujem nove govorne poruke

O: Proverite da li je COM2 port prebačen na "save/load" govorne poruke. Detaljnija podešavanja su prikazana na slici. Pogledajte sliku.

Za više detalja pogledajte uputstvo za PRI gateway-e.

P: Kako da aktiviram "dynamic CLIP routing" funkciju?

O: Ako želite da omogućite "dynamic CLIP routing" funkciju za pozive iz GSM-a, idite u GSM incomming groups i podesite sledeće parametre:

1) "Time to keep CLIP in table" podesite na željeni broj sati u kojima će se čuvati zapisi u memoriji (broj mora biti veći od nule da bi se aktivirala ova funkcija).
2) Proverite "Add record only for unconnected call" u slučaju da želite da koristite ovu funkciju kada osoba koju pozivate ne odgovora na poziv.
3) Proverite "Delete record for connected answer" ako želite da izbrišete zapise u slučaju da postoji odgovor na poziv.

P: Hoću da koristim samo besplatne minute na mojoj SIM kartici. Kako to da podesim?

O: Moguće je konfigurisati besplatne minute na SIM karticama. Idite u: Gateway Configuration > GSM outgoing groups i pratite sledeće korake:

1) Mode of switching SIM cards treba podesiti na By time ili Random.

2) Besplatni minuti treba da budu podešeni na svim karticama. U priloženoj ilustraciji, crvenom bojom je zaokruženo polje u koje se upisuje maksimalan broj minuta na SIM1 kartici, a plavom bojom tabovi različitih SIM kartica preko kojih se krećete i vršite podešavanja na svim karticama. Pogledajte na slici.

Kada potrošite sve minute na svim SIM karticama, SIM1 kartica će ostati povezana na mrežu, ali odlazeći pozivi će biti onemogućeni.

P: Kako funkcioniše provera besplatnih minuta?

O: Postoje 3 mogućnosti:

1) Ako je Mode of Switching SIM card podešen na Random ili By time:
kada se potroše svi besplatni minuti, na SIM karticama će biti onemogućeni odlazeći pozivi (SIM 1 kartica će ostati povezana na mrežu, ali samo za pozive koji dolaze iz GSM-a) i tako sve do naznačenog dana kada će izvršiti resetovanje na nulu, nakon čega se SIM kartice mogu ponovo koristiti.

2) Ako je Mode of Switching SIM card podešen na Random and by limit; zatim SIM 1 ili By time and by limit, zatim SIM 1, funkcionisanje je slično kao u prvom slučaju uz jedan izuzetak:  SIM 1 nije blokirana za odlazeće pozive, čak i slučaju da su svi besplatni minuti potrošeni.

3) U slučaju da ste podesili  SIM1 to SIM8, ne koristi se opcija limitiranja besplatnih minuta.

P: Kako da napravim trace poziva ka StarGate-u preko Wireshark-a ?

O: Instalirajte Wireshark na Vaš PC. Program je besplatan i može se preuzeti na internetu. Prilikom poziva bitno je da pokrenete snimanje na tabu Capture>Start. Primenite filtere za tcp, udp i sip pakete ili po IP adresi. Za kombinovanje možete koristiti and, or ili not funkcije. Snimite trace posle poziva na Save as>Wireshark... Bitno je da ga snimite sa .cap ekstenzijom i pošaljete nam da bi mogli da analiziramo problem. Pogledajte sliku

P: Kako da proverim stanje kredita?

O: Stanje kredita je moguće proveriti preko USSD komande direktno preko modula. Konektujte se na  gateway korićenjem "HyperTerminal tool" i pošaljite komandu: at&gxx=xtd*USSD, pri čemu xx predstavlja brojeve GSM modula.

Poslednje ažurirano petak, 12 februar 2010 21:03
 

Prijavi seBaner
Baner