2N Lift Net-FAQ Štampa
Napisao djole   
utorak, 27 mart 2012 09:24

Koliko audio jedinica maksimalno može biti u jednom lift oknu?

Maksimalno može biti 4 audio jedinice po jednom liftu-oknu. Audio jedinica može biti smeštena u kabinu, mašinsku prostoriju, na vrhu lifta i u podnožju okna.

Koliko liftova, tj. okna, može biti povezano sa jednom centralnom jedinicom LiftNet-a?

Sistem omogućuje povezivanje 8 liftova na jednu centralnu jedinicu i njihovo povezivanje sa telefonskom linijom, GSM gejtvejem ili VoIP provajderom.

Kako se programira 2N LiftNet?

Postoje tri mogućnosti za programiranje 2N LiftNet sistem:

1. Za daljinsko pogramiranje može da se koristi telefonska linija koja je priključena na centralnu jedinicu.

2. Za lokalno programiranje možete koristiti audio jedinicu za mašinsku prostoriju i njen telefon.

3. Za PC programiranje koristite USB interfejs i 2N LiftNet Service Tool softver.

Kako se instalira 2N LiftNet Service Tool softver?

Upustvo kako se instalira 2N LiftNet Service Tool preuzmite ovde.

Kako se upgrejduje 2N LiftNet kroz Service Tool aplikaciju?

Upustvo kako se upgrejduje 2N LiftNet preuzmite ovde.

Da li je moguće podeliti jednu mašinsku prostoriju sa više liftova?

Da, možete deliti jednu mašinsku prostoriju sa jednim ili više liftova.

Pogledajte u dokumentu LiftNet Manual na strani 44.

Grupa desnih jumpera. Ukoliko je mašinska soba podeljena na više liftova, možete koristiti jednu audio jedinicu i adresirati je na nekoliko liftova. Sa drugim audio jedinicama to nije moguće, samo sa audio jedinicom za mašinsku sobu.

Kako mogu da ubacim predefinisane glasovne poruke u 2N LiftNet?

Upustvo preuzmite ovde.

Kada uključim Centralnu jedinicu po prvi put crvena LED svetli čak i kada aktiviram baterije unutar jedinice. Zašto?

Centralna jedinica proverava status baterije i pokazuje ga. Ako aktivirate baterije kada je CU uključena morate da isključite i ponovo uključite jedinicu!

 

Poslednje ažurirano utorak, 27 mart 2012 11:03