Trenutno gledate stranicu: Početna 2N Lift interfoni
2N LIFT Interfoni PDF Štampa El. pošta

 

2N LiftNet sistem liftnet

 

2N LiftNet sistem je pogodan za konekciju u slučaju alarmne situacije u zgradama sa jednim liftom ili u zgradama sa više liftovskih okna. Korišćenjem jedne telefonske linije i magistralu od samo dve žice, "2 wire buss", moguće je povezati jednu centralnu jedinicu sa 8 liftovskih okna, sa dodatnim komunikacionim tačkama: kabina, podnožje, vrh kabine lifta i mašinska soba.

2N LiftNet komunikacioni sistem u slučaju opasnosti podržava potrebu uvođenja sistema u skladu sa novim evropskim zakonima "EU standards (EN 81-28, 70)", a i u skladu sa novim zakonima Republike Srbije koji su već stupili na snagu ili stupaju na snagu 2013. godine. Takođe, lako se programira i mogu se iskoristiti sve mogućnosti sistema.

2N LiftNet centralnu jedinicu možete povezati na telefonsku liniju (PSTN), na centralu (PBX) ili na GSM gejtvej ukoliko na postojećoj lokaciji ne postoji klasična telefonska infrasktruktura.

liftnet-en-ljudi

 

Download FAQ

 

2N Single Talk singletalk

 

2N Single Talk sistem se koristi u situacijama kada je urgentna komunikacija potrebna između kabine lifta i Centra za monitoring (NOC) ili mašinske kabine. Ovaj sistem za komunikaciju zadovoljava sve evropske standarde EN 81-28, 70.

Single Talk možete povezati na telefonsku liniju (PSTN), na centralu (PBX) ili na GSM gejtvej ukoliko na postojećoj lokaciji ne postoji klasična telefonska infrasktruktura.  Povezivanje se vrši pomoću 2N Call Connect uređaja, a za povezivanje se koristi magistrala od dve žice, kao i kod 2N LiftNet sistema.

 

singletalk-en

Download

 

 

 


 

Prijavi seBaner
Baner