2N GSM GEJTVEJI - 2N GSM GATEWAY Štampa

 

Osnovna namena GSM gejtveja (gateway) je vrlo jednostavna. Pozivi upućeni sa fiksnih telefona na mobilne telefone usmeravaju se direktno kroz GSM (mobilnu) mrežu, čime se izbegava slanje takvih poziva kroz fiksnu mrežu (Telekom ili drugi provajder). Ovaj postupak donosi značajne uštede na telefonskom računu zahvaljujući razlici u ceni koju korisnik plaća u jednom i drugom slucaju. Stepen uštede zavisi od tarife koju korisnik izabere kod mobilnog operatora i iznosi minimalno 70%.

2N-gateway-usteda

2CON je distributer GSM gejtveja, ceške kompanije "2N Telekomunikace a.s." za područje Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Kompanija "2N Telekomunikace a.s." je jedna od vodećih svetskih kompanija u okviru tehnologije GSM i VoIP gejtveja sa više desetina hiljada instalacija u preko 50 zemalja širom sveta. Vrlo važna odlika "2N Telekomunikace a.s." je pravovremeno reagovanje na zahteve tržišta kako u domenu uvođenja novih modela gejtveja tako i u poboljšavanju karakteristika postojećih, što joj je, uz vrhunski kvalitet proizvoda i tehničke podrške, obezbedilo visoko mesto medju proizvođačima ove opreme poslednjih pet godina.

U 2N GSM gejtveje su ugrađeni Siemens(Cinterion) GSM moduli MC55i serije koji obezbedjuju visoku pouzdanost komunikacije i kvalitet prenosa glasa i podataka.